• 1401/08/22
غم هجران

بازآ، دلم زگردش دوران شکسته استچون کشتی از تهاجم طوفان شکسته است

 • 1401/08/22
در آرزوى تو باشم‏

در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم‏بدان اميد دهم جان كه خاك كوى تو باشم‏

 • 1401/08/22
طلسم غربت

حسرت نگاه پنجره‌ها را گرفته استبغضی گلوی زخمی ما را گرفته است

 • 1401/08/22
كى رفته‌اى…؟!

كى رفته‏ اى زدل، كه تمنا كنم تو را؟!كى بوده ‏اى نهفته، كه پيدا كنم تو را؟!

 • 1401/08/22
جرعة صبر

ای به تقویم دلم از همه تکرارترینیار را در شب تردید خریدارترین

 • 1401/08/22
گلزار زندگى

دل را زبي خودى سر از خود رميدن استجان را هواى از قفس تن پريدن است

 • 1401/08/22
نگاه تو

از نو شکفت نرگس چشم انتظاري‌امگل کرد خار خار شب بي‌قراري‌ام

 • 1401/08/22
نوای فراق

من از تبار تشنه غروب هاى انتظار  كه سبز مى‏تپد دلم به شوق دیدن بهار

 • 1401/08/22
نور كمال

ای حضور عشق، ای نور کمال معنی گلواژه‌های بی‌زوال

 • 1401/08/22
هدیه خدایى

طاووس كبریایى! اى هدیه خدایى!  تو دیدنى‏ترینى، اى دیدنى، كجایى؟

 • 1401/08/22
همین‌ امروز یا فردا…

آری‌ همین‌ امروز و فرداها کسی‌ از نسل‌ آدم‌

 • 1401/08/22
هنوز غايب

مست می‌وصالم آقا بده جوابی جانم فدای نامت دیگر نمانده تابی

 • 1401/08/22
یاابن الحسن

سرخوشم، این ناگهان مستی ز بوی جام کیست؟ شعله می‌ریزد زبانم، بر زبانم نام کیست؟

 • 1401/08/22
يار ما

گر يار به ما رخ ننمايد چه توان كرد؟ زان روي نقاب ار نگشايد، چه توان كرد؟

 • 1401/08/22
یک روز

در روشنای چشم تو تطهیر می‌شوم  آغاز یک جنون نفسگیر می‌شوم

 • 1401/08/22
یك هفته بى‏قرارى

در پاى سرو قدت سر مى‏نهم به زارى  باشد كه یك قدم هم بر چشم من گذارى

 • 1401/08/22
التماست می کنم آقا

چرا دعا و اشک شب، به دل اثر نمي‌کند به کلبه حقير من، کسي نظر نمي‌کند

 • 1401/08/22
شه سوار مكه

با بهاران، ابر باران‌زا فراوان مي‌رسد گل بروید در چمن، شور بهاران مي‌رسد

 • 1401/08/22
صبحی دگر

صبحی دگر می‌آید ای شب زنده داران از قله‌های پر غبار روزگاران

 • 1401/08/22
صداي عشق

 سرگشته در هوای فراقیم ای خدا  کی می‌شود که دیده ببیند وصال را