• 1401/10/15
ترازو

به وسیله ترازوي طلا فروشان چیزهاي باارزش و سبک مانند انگشتر طلا را می توان سنجید؛ ولی شمش هاي فراوان...

  • 1401/10/15
کتاب

همیشه مقدمه کتاب کوتاه تر از متن اصلی است. از آغاز آفرینش تا زمان ظهور مقدمه رسیدن بشر به خیرات وخوب...

  • 1401/08/22
آهن

آهنی که براي پل هوایی استفاده می شود، با آهنی که در یک ساختمان معمولی به کار می رود، تفاوت دارد بنا...

  • 1401/08/22
نخ اسکناس

در متون دینی صاحب الزمان(عج) را حجّت عالمیان خوانده اند؛ آن چنان که اگر او نبود، دنیا اعتباري نداشت...

  • 1401/08/22
تمثیلات و مثال‌های مهدوی (1): نیروگاه

بیُمنِهٕ رُزِقَ الوَریٰ... از برکت او، بندگان روزی یافته اند...