• 1401/08/22
عدل او یک عدل جهانیست

یکی از خصوصیات دوران امام زمان این است که آن دوران مبارزه با قدرتهاست

  • 1401/08/22
معنای انتظار فرج

رهبر انقلاب:معنای انتظار فرج به عنوان عبارة أخرای انتظار ظهور، این است که مؤمنِ به اسلام، مؤمنِ به...