• 1401/08/22
استاد و شاگرد

استاد قرائتی درباره تجربیات تدریسی خویش بیان می کنندکه : استادى داشتم كه مدتى خدمت او درس می خواند...

  • 1401/08/22
بدون تکلف

حجت الااسلام محسن قرائتی، روحانی ، مبلغ، مفسر قرآن و معلم است. روان گویی، استفاده از تمثیل، ایراد م...

  • 1401/09/27
تجربیات کلاسداری

من در کلاس های خودم تجربه کرده ام که ؛ انتقال پیامهای تربیتی به کودکان، نوجوانان و جوانان نیازمند...

  • 1401/09/27
اهمیت آموزش از طریق فضای مجازی

در عصر حاضر، بنا بر شرایط پیش آمده اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت های لازم برای توسعه...

  • 1401/09/27
تجربیات تدریسی

فضای تدریس یکی از مهمترین اموری است که مربی باید در هنگام تدریس به آن توجه داشته باشد، پس: تا آنجا ک...

  • 1401/09/27
چایی که خورده نشد

چای تازه دم کشیده روی بخاری چکه ای کلاس روزهای آخر فصل پاییز سال ۱۳۶۰ بود که : هوس خوردن یک چای گرم...

  • 1401/09/27
وقار و متانت مربی

مربی یک الگوی با نفوذ است پس نمی تواند نسبت به اخلاق و رفتار خود آزاد و بی تفاوت باشد، زیرا محدوده ا...

  • 1401/09/27
پایبندی مربی به گفتار خویش در عمل

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر شود، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از ایمان برخیزد و سخن...