• 1401/08/22
موعود در آيين مسيحيت

كلمه‌ي «انجيل» در زبان يوناني به معناي مژده است: مژده به فرا رسيدن ملكوت آسمان يا...

 • 1401/08/22
ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني

مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اديان مذكور نبوده، بل...

 • 1401/08/22
موعود در آيين بودا

آيين بودا يكي از شاخه‌هاي كيش هندوست. اين آيين از هندوستان بيرون آمده و به خاطر گ سترش در مناط...

 • 1401/08/22
موعود در آيين هندو

آيين هندو در قديم دين برهمايي خوانده مي‌شد كه به برهما (Brahman)، خداي هندوان اشاره مي‌كر...

 • 1401/08/22
موعود در آيين يهود

آرزوى ظهور یک مصلح، در همه مذاهب، امرى مشترک و از اصول مسلم اعتقادى ادیان به شمار مى‏رود. در ع...

 • 1401/08/22
مسيحيت و دو چهره از مسيح موعود

در مورد اوصاف منجي بودن عيسي (عليه السلام) بين يهوديان مخالف و طرفدار عيسي (عليه السلام)  اختلا...

 • 1401/08/22
درآمدي بر آينده نگري در اديان

در يک نگاه‌‌، آينده بشر تاريك و ظلماني تلقي گرديده و نگاه دوم، نگرش مثبت و سازنده­اي ا...

 • 1401/08/22
ماشيح منجي يهود

واژه ماشيح عنوان موعودخواهي و نجات‌بخشي ـ كه امروز مطرح است ـ در يهود نبوده و اساساً پيشينه آن...

 • 1401/08/22
باور منجی در ادیان غیر ابراهیمی

باورداشت ظهور يك نجات دهنده بزرگ و رفع كاستى‏ ها و مشكلات جامعه بشرى و برچيده شدن بساط ظلم و تب...

 • 1401/08/22
محور های امید در ادیان ابراهیمی

امید و امیدواری از ضروریات و بدیهیات انسان و جامعه بشری است و ادیان ابراهیمی در سه مقوله امید به آی...

 • 1401/08/22
باور موعود در اديان ابراهيمي

همه موحدان و مؤمنان بر اساس تعاليم انبياء و مكتب وحي، به حقانيت ظهور مردي عدالت‌گستر در آخرالز...

 • 1401/08/22
مهدویت محور وحدت

يکي از اين اعتقادات مشترک، ظهور منجي است .اين باور به قدري مسلم است که در تمام فرقه‌ها جزء عقا...

 • 1401/08/22
انتظار از دیدگاه اهل سنّت

انتظارِ «مهدىِ نجات بخش»، اختصاص به شيعه ندارد. روايات متواتر بسيارى درباره مهدى علیه ا...

 • 1401/08/22
انتظار در مكاتب فكرى غيردينى

مسأله «انتظار» از محدوده دين فراتر رفته و مذاهب و رويكردهاى غير دينى، نظير ماركسيسم را ن...