مرکز مجازی مهدویت
آنچه درباره موعود یهود باید دانست

ماشيح انساني معمولي است؛ به عبارت ديگر، ماشيح از نظر فيزيکي و جسماني، انساني خاکي و از...

عقيده به موعود در ميان يهوديان معاصر

در اصول سيزده   گانه ايمان يهود، بعد از توحيد، نبوت حضرت موسي(عليه السلام)، کتاب تورات، رستاخيز و پاداش...

انديشة موعود در آيين مسيحيت

دين مسيحيت ـ به ويژه از ديدگاه مسائل معرفتي و شناختي ـ ادامه دين يهود است. منبع اص لي ديني...

موعود در آيين مسيحيت

كلمه‌ي «انجيل» در زبان يوناني به معناي مژده است: مژده به فرا رسيدن ملكوت آسمان يا پيمان تازه. گروه...

ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني

مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اديان مذكور نبوده، بلكه...

موعود در آيين يهود

آرزوى ظهور یک مصلح، در همه مذاهب، امرى مشترک و از اصول مسلم اعتقادى...

مسيحيت و دو چهره از مسيح موعود

در مورد اوصاف منجي بودن عيسي (عليه السلام) بين يهوديان مخالف و طرفدار عيسي (عليه...

درآمدي بر آينده نگري در اديان

در يک نگاه‌‌، آينده بشر تاريك و ظلماني تلقي گرديده و نگاه دوم، نگرش مثبت و سازنده­اي است که...

ماشيح منجي يهود

واژه ماشيح عنوان موعودخواهي و نجات‌بخشي ـ كه امروز مطرح است ـ در يهود نبوده و اساساً پيشينه آن...

RSS