مرکز مجازی مهدویت
نیاز به حجت در آئینه شب قدر

شب قدر، قدسيان از فراسوي آسمان، مسافران سفيد پوش زمين و پيام‌آوران خدايند كه زائر حجت زمان مي‌شوند. در اين...

نیاز به حجت در آئینه شب قدر

شب قدر، قدسيان از فراسوي آسمان، مسافران سفيد پوش زمين و پيام‌آوران خدايند كه زائر حجت زمان مي‌شوند. در اين...

حجت

در هر دوره‌ای از تاریخِ بشر، فرد شاخص و منحصربه‌فردی وجود دارد که نشانه و...

RSS