مرکز مجازی مهدویت

مربی کیست؟

مربی کیست ؟

مربي شخصی است که ؛ افراد تحت اختيارش را براي محيطي که در نظر دارد، تربيت مي کند بنابراین در تعریف مربی باید گفت که ؛ مربی شخصیتی است که از دو صفت برجسته؛

آگاهی به قوانین در کل نظام

آزادی از جذبه هایی غیر خدایی

لذا مربی فردیست که ؛ با تکیه بر اندیشه الهی ، انسان و موقعیت های گوناگون او را شناسایی می کند تا بتواند انسان مخاطب خود را در برخود با همه پدیده ها تعریف کند .

انسان مربی ، متربی خود را برای زمان و مکان معین تربیت نمی کند؛ بلکه اصولی را در اختیار او قرار می دهد که متربی بتواند در هر موقعیتی موضعگیری های متنوعی را با توجه به شرایط زمان و مکان داشته باشد

زیرا مربى، پرورش موجودی با عظمت، پیچیده و داراى استعداد و خلاقیت‌هاى بى‌انتها را بر عهده ‌دارد و از طرفی امر تربیت و تعلیم از حساس‌ترین و ظریف‌ترین کارهایى است که یک مربى به عهده مى‌گیرد. به همین لحاظ مربى مهدوی شخصی است که ؛

در پرتو الطاف خداوند متعال و عنایات امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به ظرافت‌ها و رموز اعماق وجود انسان منتظر پى برده و در مسیر تربیت و هدایت او به سمت حکومت مهدوی، از وجود انسان مخاطب در این زمینه بهره می گیرد. پس مربیان مهدویت باید شرایط و صفاتى را دارا باشند، تا بتوانند انسان منتظر را، در جامعه ی منتظر به سر منزل مقصود برسانند .