مرکز مجازی مهدویت
سومین همایش سراسری انتظار و مهدویت در آموزه های رضوی
این همایش با چهار هدف كلی و چهار محور در مهر ماه سال 1391 در شهر مقدس قم برگزار می...
حمايت از پايان‌نامه‌هاي مهدوي سطح چهار گرایش قرآن و حدیث
حمايت از پايان‌نامه‌هاي مهدوي سطح چهار گرايش قرآن و حديث  (ويژه برادران طلبه)...
RSS