مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 25 مرداد 1397
سومین همایش سراسری انتظار و مهدویت در آموزه های رضوی

این همایش با چهار هدف كلی و چهار محور در مهر ماه سال 1391 در شهر مقدس قم برگزار می...

حمايت از پايان‌نامه‌هاي مهدوي سطح چهار گرایش قرآن و حدیث

حمايت از پايان‌نامه‌هاي مهدوي سطح چهار گرايش قرآن و حديث  (ويژه برادران طلبه)

...
RSS