مرکز مجازی مهدویت
صبحی دگر
صبحی دگر می‌آید ای شب زنده داران از قله‌های پر غبار روزگاران...
مثل باران بی‌ریا و ساده‌ای
مثل باران بی ریا و ساده‌ای چون دعا، مهمان هر سجاده‌ای...
نگارا! جسمت از جان آفریدند
 نگارا! جسمت از جان آفریدند ز كفر زلفت ایمان آفریدند...
بهارها همه در انتظار روی تواَند
بهارها همه در انتظار روی تواَند  نگاه تشنه لبان تشنة سبوی تواَند...
شبی ستاره چشمش ظهور خواهد کرد
شبی ستاره چشمش ظهور خواهد کرد  مرا ز غربت این کوچه دور خواهد کرد...
يوسف گم کشته به من باز رسان
يوسف گم کشته به من باز رسان  تا طرب خانه کني بيتِ حَزن باز رسان...
چه وقت ها كه برايت دعا نكرده دلم
چه وقت‌ها كه برايت دعا نكرده دلم چه نذرها كه براي شما نكرده دلم...
ساعات عمر من همگي غرق غم گذشت
ساعات عمر من همگي غرق غم گذشت دست مرا بگير که آب از سرم گذشت...
به گريه هاي بدون صدا دلم تنگ است
 به گريه هاي بدون صدا دلم تنگ است قسم به ندبه «آقا بيا» دلم تنگ است...
RSS