مرکز مجازی مهدویت
قیام قائم در قرآن کریم
به زودي نشانه هاي خود را در افق هاي گوناگون و در دل هاي آنان، بديشان خواهيم نمود، تا...
وراثت و پيشوايي مستضعفان
شکی نیست که هرگاه اراده‌ی الهی بر تحقّق امری تعلّق گیرد، آن مسئله قطعاً عملی خواهد شد و هیچ مانعی...
بقیه الله در قرآن
اگر مؤمن باشيد، باقي مانده خدا براي شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نيستم .در روايات گوناگونی...
وعده پیروزی نهایی
شکی نیست که هرگاه اراده‌ی الهی بر تحقّق امری تعلّق گیرد، آن مسئله قطعاً عملی خواهد شد و هیچ مانعی...
آيا نام امام مهدي (عليه السلام) در قرآن آمده است؟
شناساندن با صفت بهترين راه معرفي است. اين نوع معرفي راه را بر سودجويان مي بندد؛ در معرفي با...
امام مهدي (علیه السلام) در قرآن
انديشه پيروزي نهايي نيروي حق و عدالت بر باطل و ستم و برپايي تمام ارزش هاي انساني به دست...
اثبات وجود امام بر اساس سوره اسراء
(به ياد آوريد) روزي را كه هر گروهي را با پيشوايشان مي خوانيم! كساني كه نامه عملشان به دست...
امت واحده آرمان قرآن
 قرآن کریم نه تنها مسلمانان بلكه همه مردم را به گردآمدن بر محور حقيقت و ترك جدال و تفرقه...
واقعه غدير و آيه عذاب واقع
نگارنده: محمدحسين مسعوديان در دلالت آيه بر مطلب مورد نظر ما علاوه بر شيعه بسياري از علماي بزرگ و سرشناس اهل...
RSS