مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 28 آبان 1397
نظام مهدوی
آینده پژوهی
آينده پژوهي دانشي است که در جهان کنوني رو به گسترش است. به نظر مي‌رسد رويكرد عرفي كنوني نگاه به آينده، نمي‌تواند از آيندة امن و پايدار، رمزگشايي كند. بررسي آموزه‌ها و گزاره‌هاي اسلام، مي‌تواند بخش مهمي از اين چالش را برطرف كند. بررسي آيات قرآن مجيد و روايات اهل
مستشرقین
مستشرق به دانشمندانی خطاب می شود که محور پژوهشهای ایشان بررسی آداب و رسوم، دین،فرهنگ و...شرقیان است.شناخت شخصیت و تفکر مستشرقین و نقد و بررسی نظریات ایشان در مورد گفتمان تشیع بخصوص در حوزه مباحث مهدویت محتوای این بخش می باشد....
پیشنهاد پژوهش
عضویت در خبرنامه