مرکز مجازی مهدویت
نظام مهدوی
آینده پژوهی
آينده پژوهي دانشي است که در جهان کنوني رو به گسترش است. به نظر مي‌رسد رويكرد عرفي كنوني نگاه به آينده، نمي‌تواند از آيندة امن و پايدار، رمزگشايي كند. بررسي آموزه‌ها و گزاره‌هاي اسلام، مي‌تواند بخش مهمي از اين چالش را برطرف كند. بررسي آيات قرآن مجيد و روايات اهل
مستشرقین
مستشرق به دانشمندانی خطاب می شود که محور پژوهشهای ایشان بررسی آداب و رسوم، دین،فرهنگ و...شرقیان است.شناخت شخصیت و تفکر مستشرقین و نقد و بررسی نظریات ایشان در مورد گفتمان تشیع بخصوص در حوزه مباحث مهدویت محتوای این بخش می باشد....
پیشنهاد پژوهش
عضویت در خبرنامه