مرکز مجازی مهدویت
چشم انتظاری امام مهدی در زیارت عاشورا

مهدی بودن امام عصر و بر هدایت بودن ایشان نشان از آن دارد که ثمره خون سید الشهداء در...

چشم انتظاری امام مهدی در زیارت عاشورا

مهدی بودن امام عصر و بر هدایت بودن ایشان نشان از آن دارد که ثمره خون سید الشهداء در...

چشم انتظاری امام مهدی در زیارت عاشورا

مهدی بودن امام عصر و بر هدایت بودن ایشان نشان از آن دارد که ثمره خون سید الشهداء در...

چشم انتظاری امام مهدی در زیارت عاشورا

مهدی بودن امام عصر و بر هدایت بودن ایشان نشان از آن دارد که ثمره خون سید الشهداء در...

چشم انتظاری امام مهدی در زیارت عاشورا

مهدی بودن امام عصر و بر هدایت بودن ایشان نشان از آن دارد که ثمره خون سید الشهداء در...

نام و القاب امام زمان

نام آن حضرت «محمّد» همان نام جدّ بزرگوارشان رسول الله (صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم) است.و تمامي  مورّخان و محدّثان معتقدند که ...

RSS