مرکز مجازی مهدویت
نقش گناه در تاخير ظهور موعود در اديان ابراهيمي

 براي غيبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) عللي ذكر شده اما يكي از مهمترين علل محروم ماندن جامعه و...

بازگشت
...
شرمنده ایم
...
روز امید بشر
...
حرم بقیع
...
نور باران

نور باران شد زمين و آسمان 
آفتاب عشق تابيده به جان

...
آیا تاخیر در ظهور به علت نبود یاران است؟

يكي از شرايط عمده در...

آينه‌دار بهار

خواهد آمد و آهوان رميده را ضمانت خواهد کرد و گرگ‌هاي دريده را خجل خواهد ساخت.
خواهد آمد و واژه...

غم هجران

بازآ، دلم زگردش دوران شکسته است
چون کشتی از تهاجم طوفان شکسته است

...
RSS