مرکز مجازی مهدویت
بازگشت
...
شرمنده ایم
...
روز امید بشر
...
حرم بقیع
...
نور باران

نور باران شد زمين و آسمان 
آفتاب عشق تابيده به جان

...
آیا تاخیر در ظهور به علت نبود یاران است؟

همان‌گونه كه يك رشته علل و عوامل باعث غيبت شد و مردم از نعمت وجود امام ظاهر محروم شدند،...

آينه‌دار بهار

خواهد آمد و آهوان رميده را ضمانت خواهد کرد و گرگ‌هاي دريده را خجل خواهد ساخت.
خواهد آمد و واژه...

غم هجران

بازآ، دلم زگردش دوران شکسته است
چون کشتی از تهاجم طوفان شکسته است

...
یک روز

در روشنای چشم تو تطهیر می‌شوم 
آغاز یک جنون نفسگیر می‌شوم

...
RSS