مرکز مجازی مهدویت
تو دست گم‌شده‌ها را مگر نمی‌گیری؟

در این رسانه‌ی دنیا میان برفک‌ها

نه مانده از تو صدایی نه مانده تصویری

...
RSS