مرکز مجازی مهدویت
از اوصاف منتظران، انتظار فرج

منتظران امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و آن ها که به شوق دیدارو وصال امام شان روزها را...

از اوصاف منتظران، انتظار فرج

منتظران امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و آن ها که به شوق دیدارو وصال امام شان روزها را...

الگو براي خانواده و ديگران

فرزندان، به خاطر نقش پذيري از الگوها، تحت تأثير رفتار والدين و مربيان قرار مي گيرند و حتّي از...

RSS