مرکز مجازی مهدویت
چایی که خورده نشد

چای تازه دم کشیده روی بخاری چکه ای کلاس روزهای آخر فصل پاییز سال ۱۳۶۰ بود که : هوس...

چایی که خورده نشد

چای تازه دم کشیده روی بخاری چکه ای کلاس روزهای آخر فصل پاییز سال ۱۳۶۰ بود که : هوس...

فن بیان مربی

 به عنوان مربی مهدوی  حتما باید فن بیان خوبی داشته باشید

...
روش تدریس فعال

روش تدریس فعال، روشي است كه در آن فراگیردر جريان ياددهي – يادگيري نقش فعالي بر عهده دارند .

...
RSS