مرکز مجازی مهدویت
حضور و غيبت حضرت مهدي در ادعيه و

 حضور و غيبت حضرت مهدي در ادعيه و زيارات، هماهنگ با آيات و روايات است؛ هرچند تفاوتهايي در بيان...

RSS