مرکز مجازی مهدویت
غایب، اما نه به اين معنا

همه مي دانيم که امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف  غائب هستند. اما به نظر مي رسد جمع قابل...

RSS