مرکز مجازی مهدویت

اگر برگردی ای موعود

تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو
ببين باقی است روی لحظه‌هايم جای پای تو

اگر مؤمن اگر کافر به دنبال تو می‌گردم
چرا دست از سر من برنمی‌دارد هوای تو

دلیل خلقت آدم، نخواهی رفت از یادم!

خدا هم در دل من پر نخواهد کرد جای تو

صدايم از تو خواهد بود اگر برگردي ای موعود
پر از داغ شقايق‌هاست آوازم برای تو

تو را من با تمام انتظارم جست‌وجو كردم
كدامين جاده امشب می‌گذارد سر به پای تو؟

نشان خانه‌ات را از تمام شهر پرسيدم
مگر آن‌سوتر است از اين تمدن روستای تو؟

 

یوسفعلی میرشکاک