مرکز مجازی مهدویت

روش پرسش و پاسخ

روش پرسش و پاسخ

تدریس معارف مهدوی، یک فرآیند و فعالیت آموزشی است که با روش های مختلف انجام می شود:

روش اول :  روش پرسش و پاسخ

قرآن کریم مخاطبان خود را به پرسشگری و سؤال درباره نادانسته ها تشویق کرده و ذهن و اندیشه انسان را با بیان تعابیر مختلف به سوی پرسشگری هدایت کرده است.

روش پرسش و پاسخ :

یکی از راه های علاقمند کردن مخاطب و ایجاد انگیزه در یادگیری انسان مخاطب، روش پرسش و پاسخ است؛

زیرا سؤال پرسیدن باعث ایجاد خلاء در ذهن مخاطب می شود .

در این روش، مربی مستقیماً به بیان مطلب نمی پردازد، بلکه با طرح سؤال های منظم، فعالیت ذهنی مخاطبان را در مسیر مطالب و مفاهیم جدید قرار داده، آنها را هدایت می کند، تا متربی خودش به کشف مفاهیم جدید دست یابد.

هدف اساسی از روش تدریس پرسش و پاسخ:

تشخیص و تحریک تفکر

توانایی

علایق

تقویت قدرت استدلال

سنجش و قضاوت

استفاده از تجارب و دانسته های گذشته

 ایجاد اعتماد به نفس در مخاطب است.

مربی مهدوی می تواند با بهره گیری از تکنیک های دقیق روش پرسشگری، به ابهامات ذهنی مخاطب خود نسبت به موضوع مهدویت، پاسخ مناسب ارائه دهد.