مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 28 آبان 1397

خورشید پشت ابر

امام زمان (ع):
کیفیت بهره برداری مردم از من در زمان غیبتم همانند بهره برداری آنان از خورشید است، هنگامی که ابر خورشید را از دیدگان پنهان کند.
کمال الدین، ص ۴۸۵.

نظر شما :