غروب زندان اولین حضور در مسجد و نماز امام زمان (عج) آخرين لحظات و آغازين ساعات سفري براي آن سفر كرده اين پول‌هاي زياد من راننده تريلي هستم!