مرکز مجازی مهدویت

اهمیت آموزش از طریق فضای مجازی

 در عصر حاضر، بنا بر شرایط پیش آمده اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت های لازم برای توسعه فرصت آموزش مجازی دو چندان شده است و از سوی دیگر عصر کنونی بدون شک عصر دیجیتال و اینترنت بوده و ما بعنوان مربی مهدوی ناگزیر هستیم که با جهانی که در آن زندگی می کنیم، همراه و همگام شویم .

برای اینکه مطلب ما در مغز مخاطب برای همیشه ماندگار شود باید به نکات زیر توجه کرد:

1. باید کاری کنیم که یادآوری مطالب آسان شود.

2.در گیر کردن همه ی حواس مخاطب نسبت به موضوع تدریس

3.استفاده از روش های نوین تدریس مثل نرم افزار ها یا تولید کردن محتوای الکترونیکی مناسب

4. ارتباط مطلب جدید با مطالب قبلی

5.محتوای طبقه بندی شده و منظم

دروس مزایای آموزش از طریق فضای مجازی

1.عدم محدویت مکانی

2.انعطاف پذیری بسیار بالا

3. امکان تبادل داده و اطلاعات و انجام کار گروهی

4. محدود نبودن ظرفیت کلاس ها

5. محدود نبودن ظرفیت کلاس ها

ما مربیان مهدوی در آموزش مجازی باید به این نکته توجه داشته باشیم که با ایجاد بستر و ابزار مناسب می توان به تدریس مباحث مهدوی در فضای مجازی پرداخت.

منبع:

گردآوری از سایت های فنون تدریس