مرکز مجازی مهدویت
فن بیان مربی
 به عنوان مربی مهدوی  حتما باید فن بیان خوبی داشته باشید...
بکارگیری روش های ترکیبی در تدریس
روش ترکیبی روشی است که هر مربی می تواند به خوبی از آن بهره بگیرد....
روحیه خوب در تدریس
  مربی باید برای انتقال پیام های تربیتی و مفاهیم دینی به مخاطبان خود انرژی بالایی داشته...
باید ها و نباید های یک مربی
در راستای اهمیت کسب مهارت های تدریسی، خوب است بدانیم که ؛ دنیای امروز آموزش، دنیای اصول، روشها...
RSS