مرکز مجازی مهدویت

تدریس به شیوه حل مساله

 حل مساله یکی از روشهای فعال تدریس است در این روش مربی با طرح یک مسئله که می تواند یکی از موضوعات مهدویت باشد انگیزه را درمخاطبان ایجاد کرده و آنها را تشویق به گردآوری اطلاعات در زمینه موضوع مهدویت کند .

نکته مهم اینست که مربی باید درباره‌ی موضوع مورد نظر اطلاعات و تسلط کافی داشته باشد و منابع مربوط به موضوع را به خوبی بشناسد و به مخاطبان انتقال دهد .

در اين روش ، مخاطبان با بهره گيري از تجارب و دانسته هاي پيشين خود، درباره رويدادها و موضوعات محيط خود مي انديشند تا مساله ایی را که با آن مواجه شده اند به نحو قابل قبولي حل کنند.

مربی به خوبی باید بداند که؛ مسأله را می توان از راه هاي مختلف  در ذهن مخاطبان ايجاد کرد البته قبل از طرح مسأله بايد به خصوصيات فراگيران نظير سن، ميزان تحصيلات، رشد ذهني و عاطفي، ويژگيهاي فرهنگي، شرايط اجتماعي و اقتصادي و ... توجه کرد.

مربی در این شیوه :

1.نقش راهنما را در فرآيند تدريس بازي مي کند.

2.روش کسب اطلاعات را به مخاطبان مي آموزد.

در اين الگوی تدریسی، علاقه و رغبت و توانايي همواره مورد توجه است و محتوي آموزشي از پيش تعيين شده نبوده و در آموزش از انگيزه هاي دروني استفاده مي شود و مخاطبان دائماً با مربی در ارتباطند.

در اين الگو:

1.فراگیر فعال است

2.احساس مسئوليت بيشتري مي کند

3.هنگام موفقيت يا شکست، خود را مسئول مي داند نه مربی را

4.رشد مخاطب هدف اصلي است.

6.روح پژوهش و انتقادگري را پرورش مي دهد

7.مخاطب؛ فردي خلاق و نوآور خواهد بود.

البته باید دانست که ؛ اين الگو به معلمان و مربیان قوي و باتجربه و پژوهشگر نياز دارد. امکانات فراواني را نیز در حین تدریس مي طلبد.

منبع:

برگرفته از وبلاگ های شیوه های تدریس