مرکز مجازی مهدویت
روش الگویی
در اسلام تنها گفتار زيبا و دلفريب نمي تواند انسان را الگوی ديگران قرار دهد بلكه اين عمل است كه...
روش بارش فکری
در روش بارش فکری ، مخاطبان با آزادی تمام کلیه ی مطالبی را که درمورد موضوع تدریس به ذهنشان می...
روش بحث گروهی
بحث گروهی، گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که موردعلاقه مشترک مخاطبان در بحث است....
روش نمایشی
منظور از این روش یعنی : عینیت بخشیدن به پیام ها و آموزه های دینی است. در واقع می توان...
زمان شناسی در تدریس
مربی مهدوی ، باید زمانی را برای تدریس انتخاب کند که مخاطب برای پذیرش مطلب آماده باشد....
اصل سهولت در تدریس
منظور از اصل سهولت این است که در آموزش مفاهیم مهدوی به مخاطب ، باید توان شناختی، عاطفی و...
اهمیت روش پرسش و پاسخ در تدریس
اهمیت روش پرسش و پاسخ درآموزش به حدی است كه آن را یكی از روش های مهم آموزش می دانند...
مزیت روش پرسش و پاسخ
از وظایف مربیان مهدوی این است که فراگیران کلاس خویش را در امر پرسش و پاسخ مشارکت دهند....
روش پرسش و پاسخ
...
RSS