مرکز مجازی مهدویت

نیاز شدید به امام زمان (علیه السلام)

حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) انتخاب‌هایی داشت که امروز در این عرصه می‌توانیم این انتخاب‌ها را به کار ببریم، حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) انتخاب سخن بر سکوت داشت، حضرت  انتخاب امام نور بر امام نار داشت، ما نیز باید حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را الگویی برای خود قرار دهیم.

 حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) در کارهای خویش، نیاز شدید به امام زمان خویش داشت، اما متأسفانه ما، زندگی خود را بدون امام زمان ارواحنافداه پیش می‌بریم و حتی برخی افراد می‌گویند که چه نیازی به امام زمان دارند، در حالی که اولین مسأله، فهم این موضوع است که ما نیاز شدید به امام زمان ارواحنافداه داریم.

 اولین وظیفه منتظران، به دست آوردن معرفت نسبت به امام عصر  ارواحنافداه و نقش آن حضرت در زندگی ماست، ما باید به پاسخ این سوالات برسیم که نقش امام عصر ارواحنافداه در زندگی ما و همچنین رابطه آن حضرت با ما در هستی چیست؟

 این که ما نیاز شدید به آن حضرت داریم و بدون آن حضرت، زندگی طیبه نصیب ما نمی‌شود.
 ما می‌توانیم در غفلت حجت خدا زندگی خود را سپری کنیم، اما چیزی عاید ما نمی‌شود و با حسرت و دست خالی از این دنیا خواهیم رفت

 فریاد حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) این است که امام زمان خود را بشناس و دست خود را از دست ولی زمان خارج نکن تا به گرفتاری و بدبختی دچار نشوی.

کلمات کلیدی :

نظر شما :