مرکز مجازی مهدویت

همت بالا


ارزش انسان به اندازه آن چیز یا کسی است که در زندگی برای رسیدن به آن تلاش می کند.

«قدر الرجل علی قدر همته»

قدر و ارزش هر کس به اندازه همت اوست.
عاشق تمام همتش این است که به معشوق برسد.
هر عاشقی قدر و ارزشش به اندازه ی معشوق است.
حال اگر کسی عاشق امام زمان علیه السلام شود، قدر و ارزشش تا بی نهایت بالا می رود؛
اما عاشق دنیا، ارزشش بسیار پایین می آید ، که تمام دنیا  کالای کمی است چه برسد به قسمتی از آن.

همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند به جایی رسیده اند

 

کانال مرکز مجازی مهدویت:


http://eitaa.com/mahdi313com