• 1401/09/27
اصل مداومت و استمرار در تدریس

اهمیت آموزش آموزه های دینی به کودک از سویی و طولانی بودن دوره ساختار ذهنی و روانی کودکی انسان از س...

  • 1401/09/27
تدریس به شیوه حل مساله

 حل مساله یکی از روشهای فعال تدریس است در این روش مربی با طرح یک مسئله که می تواند یکی از موض...

  • 1401/08/22
اهتمام به تدریس

حضرت آیت الله دوزدوزانی، در توضیح مطلبی، از معالم یا کتاب دیگر یک یا نصف صفحه را از حفظ می‌خوا...

  • 1401/09/27
تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

  • 1401/09/27
روش نمایشی

یکی دیگر از روشهای تدریسی که ؛مربیان می توانید درکلاس از آن استفاده کنید روش نمایشی است . منظور از ا...

  • 1401/09/27
اصل سهولت در تدریس

منظور از اصل سهولت این است که در آموزش مفاهیم مهدوی به مخاطب ، باید توان شناختی، عاطفی و انگیزشی مخ...

  • 1401/09/27
وقار و متانت مربی

مربی یک الگوی با نفوذ است پس نمی تواند نسبت به اخلاق و رفتار خود آزاد و بی تفاوت باشد، زیرا محدوده ا...

  • 1401/09/27
بکارگیری روش های ترکیبی در تدریس

بهترين روش کلاسداری را مربی هنرمند زمانی مي تواند اجرا کند كه ضمن آشنايي با تمامي روشها و الگوهاي...

  • 1401/09/27
پایبندی مربی به گفتار خویش در عمل

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر شود، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از ایمان برخیزد و سخن...

  • 1401/09/27
تعریف روش تدریس

در واقع به مجموعه تدابير منظمي که از سوی مربی براي رسيدن به هدف تدریس، با توجه به شرايط و امکانات ا...

  • 1401/08/22
باید ها و نباید های یک مربی

در راستای اهمیت کسب مهارت های تدریسی، خوب است بدانیم که ؛ دنیای امروز آموزش، دنیای اصول، روشها و ق...