logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
بکارگیری روش های ترکیبی در تدریس

بهترين روش کلاسداری را مربی هنرمند زمانی مي تواند اجرا کند كه ضمن آشنايي با تمامي روشها و الگوهاي تدريس با توجه به خلاقيتي كه دارد با درك زمان ، مكان ، شرايط و محتوايي كه مي خواهد تدريس نمايد روش تركيبی یا بكارگيري چند روش است

در این روش مربی با توجه به مزايا و معايت هر كدام از روشها می تواند معايب و نواقص روش قبلي خود را اصلاح کند .

اغلب نیازهای آموزشی را نمی توان به طور کامل با یک رویکرد مبتنی بر مدرس و یا یک رویکرد کاملاً آنلاین برطرف کرد. اساساً، برای رسیدن به نتایج مورد نیاز، ترکیبی از هر دو رویکرد ضروری است.

آموزش ترکیبی

آموزش ترکیبی، بهترین شیوه ی آموزش است که بهتر است در کلاس تان پیاده کنید.

یادگیری ترکیبی

یاد گیری ترکیبی،یکی از موثرترین شیوه های یادگیری برای مخاطبان است٬ زیرا روشهای مختلف آموزش مجازی را با هم ترکیب می کند.

انواع مختلفی از مدل های آموزش ترکیبی وجود دارد که شما می توانید درهنگام تدریس از آن استفاده کنید همانگونه که از نام این روش مشخص است یادگیری ترکیبی راهکار میانی بین آموزش مدرس محور یا همان آموزش سنتی و آموزش مجازی فراگیر محور است.

در نتیجه آموزش ترکیبی بهترین فرمت های یادگیری هر دو روش را ارائه میدهد

مزایای یادگیری ترکیبی

1. مخاطب محور است و مخاطب کنترل بیشتری را بر روی محتوا دارد

2. محتوا بصورت آن لانین نیز در اختیار مخاطب قرار داده می شود

3.اشتراگ گذاری مطالب را می شود در این روش فراهم کرد

منبع:

1.برگرفته از سایت سیستم مدیریت آموزشی