logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
روش نمایشی

روش نمايشنامه اي

كودكان ذاتاً استعداد نمايش دادن دارند و مربی ای كه از روش نمايش خلاق استفاده مي كند ، شايد چيزي كه اساساً براي كودك غريب يا دشوار باشد به او نمي آموزد بلكه نمايش خلاق، يك شيوه اساسي یادگیری است و از طريق آن موضوع ها به شيوه اي ملموس تر به كار گرفته مي شود .

یکی دیگر از روشهای تدریسی که شما مربیان می توانید درکلاس از آن استفاده کنید روش نمایشی است . منظور از این روش یعنی : عینیت بخشیدن به پیام ها و آموزه های دینی است. در واقع می توان آموزه های مهدوی را در قالب های قابل مشاهده و به گونه ای آسان و قابل درک به مخاطب آموزش داد .

در این روش مربی سعی می کند که ؛ مفاعیم عقلی و انتزاعی را برای مخاطب به گونه ای ارائه دهد که  مطلب برای او قابل درک گردد.

بنابراین در این روش، چون شنیدن با دیدن همراه می گردد، اثر بیشتری در انتقال مفاهیم خواهد داشت.

معصومین (علیهم السلام) نیز برای انتقال مفاهیم دینی، آن ها را عینی می کردند.

مربیان مهدویت می توانند با کمک این روش، مفاهیم مهدوی را به مخاطبان خود منتقل کنند؛ چون این روش مبتنی بر دیدارها و شنیدارها است.

  مزایای روش نمایشی:

1.حسی و تجربی است و مطالب از حالت انتزاعی بودن خارج می گردد .

2.دراین روش ارائه تجربیات غیر قابل دسترس امکان پذیر خواهد بود.

3.این روش انگیزه های مخاطبان را برای فهم مطالب، بالا خواهد برد.

4.روش نمایشی در تداعی معانی و مفاهیم بسیار تأثیر گذارتر است. .

در برنامه هاي مذهبي از نمایش خلاق به عنوان شيوه اي مؤثر در آموزش ادبيات مذهبي و رفتارهاي اخلاقي استفاده شده است ، زیرا مي توان موضوع هاي مختلف ديني ، فرازهايي از زندگي ائمه معصومين ، بزرگان دين ، شهدا و ايثارگران و موارد مرتبط با ارزش هاي مذهبي و تعاليم اسلامي را در قالب برنامه هاي نمايشي در سطح كلاس اجرا كرد

منبع:

1. برگرفته از کتاب فنون تدریس

2. برگفته از کتاب آموزش مفاهیم دینی به کودکان