logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
تجربیات کلاسداری

نحوه انتقال مفاهیم تربیتی

من در کلاس های خودم تجربه کرده ام که ؛ انتقال پیامهای تربیتی به کودکان، نوجوانان و جوانان نیازمند انرژی و روحیه بالائی است . چنانچه مربی با روحیه خوب خود بتواند روحیه شاگردان را حفظ کرده و حتی تقویت نماید، بیشتر می تواند بر آنان تاثیر بگذارد

برای پیشبرد بحث از مخاطب کمک بگیریم

یکی از اصول اساسی ارائه، خسته نکردن مخاطب است. اما متأسفانه در بیشتر کلاسداری ها ، مخاطب شنونده‌ی ساکتی است که مدام به ساعت خود نگاه می‌کند و منتظر است تدریس ما به پایان برسد. مخاطب را به بحث وارد کنید، با پرسش‌های به موقع، نظر او را جویا شوید و با این کار نگذارید فضای ارائه درس کسالت بار شود.

استفاده از کلمات مناسب

شما مربی مهدوی عزیز : به جای اینکه به مخاطبان خود بگویید فهم این مطالب بسیار مشکل است، بهتر است بگویید: درک این مطلب مشکل ولی قابل فهم هستند و اگر تلاش کنید مشکلی نخواهید داشت. در چنین حالتی، اگرمخاطبان در درک مطلب موفقیتی بدست آورند، اعتماد بنفس آنان افزایش خواهد یافت

استفاده از تجربیات دیگر مربیان

یکی از رمزهای موفقیت در هر کاری، استفاده از تجربه کسانی است که قبلا در آن کار زحماتی کشیده اند و نتایج خوبی گرفته اند .برای موفقیت بیشتر درکلاسداری بخصوص برای کودکان ، نوجوانان و جوانان حتما از تجربیات دیگر مربیان مهدوی استفاده کنید .

ظاهر مرتب و آراسته مربی

ظاهر مناسب و تمیز، تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت شما در ذهن مخاطب دارد.پس با ظاهری آراسته اقدام به تدریس در کلاس خود کنید تجربه ثابت کرده است مخاطبان مربیان آراسته و مرتب را بیشتر دوست دارند و به گفته های او توجه می کنند

وقارمربی

امام علی (علیه السلام): وقار الحلم زینه العلم; متانت بردباری زیور دانش است . از آنجا که رفتار مربی نشانگر شخصیت اوست و مخاطبان دائما تحت تاثیر رفتارهای باطنی و ظاهری مربیان می باشند،

شایسته است همکاران مربی: با خشونت و تند خویی با مخاطبان خود برخورد نکرده و نیز وقار و متانت لازم را در کلاس درس رعایت کنیم.

منبع:

[1].برگرفته از تجربیات همکاران مربی

[2]. حوزه نت