logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
کتاب «لغزش های اعتقاد در عصر غیبت» منتشر شد

«لغزش های اعتقاد در عصر غیبت (گونه ها، زمینه ها و راهکارها)» اثر حسن ملایی در 317 صفحه به چاپ رسید.

به گزارش واحد خبر مهدویت وبه نقل از روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کتاب «لغزش های اعتقاد در عصر غیبت (گونه ها، زمینه ها و راهکارها)» اثر حسن ملایی است که در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 317 صفحه منتشر شد.

زمان غیبت امام عصر(عج) بر طبق متون دینی به گونه ای خواهد بود که اعتقادات و باورهای دینی و مهدوی یک مسلمان به شدت مورد هجمه قرار می گیرد و دینداری برای مسلمانان با چالش های خطرناکی مواجه خواهد شد. این پیش بینی معصومین(ع) امروزه با تأملی در وضعیت دینداری آحاد جامعه انسانی و با هجوم بی امان جبهه شیطان بر باورهای الهی کاملاً مشهود است.

قطعاً چنین لغزش هایی در امور اعتقادی با زمینه های فردی و عوامل اجتماعی شکل می گیرد و موجب ایجاد انحراف در باورها می شود که باید مورد بررسی موشکافانه و عالمانه قرار گیرد؛ زیرا تا لغزش ها و بسترهای ایجاد آن شناسایی نشود،ارائه راهکار ممکن نخواهد بود؛ بنابراین رسالت مهم ما پس از شناسایی مذکور، یافتن راهکارهای مؤثر برای از بین بردن یا کاهش این لغزش ها است.

اهداف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و زمینه های لغزش اعتقادی در زمانه غیبت و جاره اندیشی و ارائه راهکار و رفع چالش های اعتقادی در عصر غیبت بوده است.

این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ در فصل اول این اثر که به کلیات و مفاهیم اختصاص یافته، در قالب دو گفتار، به مبحث «جایگاه اعتقادات در اسلام» و «غیبت امام عصر(عج) و انتظار ظهور» پرداخته شده است.

نویسنده در دومین فصل از این اثر، «گونه شناسی لغزش های اعتقادی» را در سه گفتار با عناوین مفهوم شناسی لغزش اعتقادی، لغزش های مشترک در همه اعصار، و لغزش های ویژه در عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار داده است.

از جمله لغزش های ذکر شده در این فصل می توان به انکار و شک درباره وجود حضرت مهدی(عج)، ادعای مهدویت (مهدی بودن)، ناامیدی از ظهور امام زمان(عج)، بی فایده دانستن امام غیب، انحراف در عقیده رجعت هنگام ظهور، تمام معجزه بودن ظهور اشاره کرد.

«زمینه شناسی بسترهای بروز و گسترش لغزش های اعتقادی» عنوان سومین فصل از این کتاب است که نویسنده در دو گفتار به لغزش های درونی و بیرونی بروز لغزش های اعتقادی می پردازد؛ در این فصل، زمینه های بینشی، گرایشی و رفتاری بروز لغزش های اعتقادی تبیین شده است.

در چهارمین و آخرین فصل از کتاب مذکور، «راهکارشناسی مقابله با لغزش های اعتقادی» مورد بررسی قرار می گیرد که در این راستا، راهکارهای فرهنگی معرفتی، راهکارهای اخلاقی – تربیتی، و راهکارهای سیاسی – اجتماعی تشریح شده است.

برشی ازکتاب

راهکارهای سیاسی – اجتماعی مقابله با لغزش های اعتقادی عصر غیبت

انسان موجودی اجتماعی است و برای برآوردن نیازمندی های خود به رفت و آمد در جامعه و معاشرت با افراد گوناگون و مواجهه با قوانین جاری در آن نیاز دارد. همین ورود به جامعه در صورتی که از صلاح کافی برخوردار نباشد، می تواند بسترساز ایجاد لغزش هایی در باورهای دینی او شود.

از این رو باید راهکارهایی را یافت که با جامعه مرتبط است و با سیاست و سیاسیون ارتباط دارد و به اجرای آن همت گماشت.

برخی از مهم ترین راهکارهای سیاسی – اجتماعی برای حفظ ایمان و مصون ماندن از لغزش های اعتقادی عبارتند از: صالح بودن خواص و نخبگان جامعه، عدالت گستری در حد توان، برخورد با افراد و فرقه های انحرافی، دشمن شناسی و بصیرت افزایی، تقیه منطقی و هشیارانه، بسیج عمومی و سازماندهی نیروها و تقویت امور مالی و اقتصادی جامعه.