logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
تربیت شاگردان متخصص

 

 امام صادق(علیه السلام) شاگردان بسياری از ميان نه تنها شيعيان بلکه غیر شیعه هم داشتند که ؛نشان دهنده اهميت جايگاه اين امام بزرگوار در عرصه شاگرد پروری است.

شاگردان امام صادق (علیه السلام) متخصصین در رشته‌های گوناگونی بودند، یعنی امام صادق (علیه السلام) افرادی را به ‌عنوان متکلم تربیت کرده بودند که فقط حدیث را در مباحث اعتقادی نقل می‌کردند.

گروهی را تنها در بحث تفسیر قرآن آموزش داده بودند، عده‌ای را در علوم فقه تربیت کرده بودند. البته افرای مانند زید شحام هم جزء شاگردان امام صادق (علیه السلام) هستند که معمولاً احادیث او از امام در حوزه علم است، یعنی این فرد متخصص علم و معرفت‌شناسی بود.

پس در گروه شاگردان امام افرادی در تخصص‌های فقه، معاد، معرفت‌شناسی، علم، کلام، تفسیر قرآن، توحید و غیره وجود داشتند و آن حضرت هر شخصی را به‌فراخور استعداد، ظرفیت و توانایی‌های او آموزش تخصصی می‌دادند.

این نوع شیوه آموزش، در سیره همه امامان معصوم (علیهم السلام) وجود داشت. آموزش تخصصی، منش و روش همه ائمه اطهار (علیهم السلام) بوده است.

به عنوان مثال امام برای زید شحام موضوعات علمی و معرفت‌شناسی، برای سایرین به ‌فراخور علاقه، استعداد و ظرفیت آن‌ها و نیاز جامعه آموزش می‌دادند.

منبع:

1.بر گرفته از خبر گزاری تسنیم