logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
روش الگویی

مهم ترین نوع یادگیری انسان، یادگیری مشاهده ای است. بر همین اساس، یکی از روش های تربیت، تربیت به وسیله الگو است، که می توان آن را «روش الگویی» نامید.

این روش در سرتاسر زندگی و ابعاد مختلف آن کاربرد دارد و از آن جا که محتوای تربیت را به صورت عینی و عملی ارائه می دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه های تربیتی، بسیار مؤثر است.

شاید به همین دلیل است که در منابع اسلامی، بر بهره گیری از الگو و پیروی از اسوه های حسنه تأکید شده است. تأثیرپذیری انسان از محیط و گرایش او به تقلید را می توان از مبانی اثرگذاری این روش نام برد.

از شیوه های اجرایی این روش، می توان به الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی اشاره کرد که هر کدام شیوه های جزئی تری را شامل می شود. قلمرو کاربرد این روش بسیار گسترده است و حُسن اجرای آن در گرو رعایت اصول و قواعد خاصی است که لازم است مربیان در این زمینه مطالع داشته باشندزیرا یکی از تأثیرگذارترین روش‌های تربیتی، روش الگویی تربیتی است.

در این روش به جای این که همه چیز را از راه حرف زدن و توصیه کردن به فرزندان خودمان آموزش دهیم که به روش مستقیم معروف است، سعی و تلاش می‌شود که با رفتار خود و به صورت عملی امّا غیر مستقیم، فرزندان خود را تربیت کرد.

مربی،الگوی متربیان

در اسلام تنها گفتار زيبا و دلفريب نمي تواند انسان را الگوی ديگران قرار دهد بلكه اين عمل است كه الگو ساز است . امام صادق (علیه السلام) فرمودند : كونوا دعاه الناس باعمالكم و لا تكونوا دعاه با لسنتكم مردم را با رفتار به حق ، رهبري كن نه با زبان خويش روش الگویی از روش هاي آموزش غير مستقيم به فراگیران است

در اين روش مخاطبان ارزش هاي اخلاقي و دینی و تربيتي را از اعمال و رفتار مربی خود عيناً مشاهده مي كنند و آنها را مي آموزند ،

شخصيت مربی بايد به گونه اي باشد كه فراگیران بطور ملموس و عيني ، صداقت در گفتار ، صبر و تقوي در رفتار ، محبت و دوستي ، بشاش بودن و گشاده رويي و عفو و گذشت در عمل را در او مشاهده كنند .

منبع:

1.برگرفته از مقاله روش الگویی در تربیت اسلامی

2.برگرفته از مقاله روش الگویی در تربیت فرزندان