logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
روش بحث گروهی

روش بحث گروهی

روش بحث گروهی، گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که موردعلاقه مشترک مخاطبان در بحث است.این روش برای کلاسهایی قابل اجراست که جمعیتی بین 6 تا 20 نفر داشته باشند.

روش بحث گروهی

روشی است که به مخاطبان فرصت می‌دهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه‌های خود را بیان کنند

 روش تدریس

  بحث گروهی را در چه موقعیتی و برای چه هدفی می‌توان استفاده کرد؟

1.ایجاد علاقه و آگاهی مشترک در زمینه خاص

2.ایجاد و پرورش تفکر انتقادی

3.ایجاد توانایی اظهارنظر در جمع

4.تقویت توانایی انتقاد پذیری

5.ایجاد و تقویت توانایی مدیریت و رهبری در گروه

6.تقویت قدرت بیان و استدلال

7.تقویت قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری

8.آشنایی با روش کسب اطلاعات و حل مسایل

9.ایجاد رابطه مطلوب اجتماعی