logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
فن بیان مربی

اگر مربی یا مدرس و معلم هستید ، می دانید که فن بیان در تدریس چقدر بر کیفتیت تدریس ، تاثیر گذار است. هرچند که این روز ها خیلی مد شده که روش تدریس سخنرانی مورد حمله قرار می گیرد، ولی اگر از روش تدریس سخنرانی به خوبی استفاده شود و بهتر بگویم اگر فن بیان خوبی داشته باشیم ، همین روش قدیمی، در بسیاری از مواقع موثر خواهد بود.

فن بیان در تدریس ، مهارتی است که اگر می‌خواهید به یک مربی حرفه ای تبدیل شوید و در حوزه تدریس حرفی برای گفتن داشته باشید، باید آن را در وجود خودتان تقویت کنید.

تقویت این مهارت می‌تواند به شدت میزان رضایت تدریس شما را افزایش دهد در رابطه با فن بیان در تدریس، تکنیک ها و تمرین های بسیار زیادی وجود دارد.

دوست داری به عنوان مربی مهدوی فن بیان خوبی داشته باشید پس:

1.شمرده صحبت کنید.

2.با اعتماد به نفس صحبت کنید.

3.به چیزی که می گویید اعتقاد داشته باشید.

4.با صدایتان با ملایمت رفتار کنید .

5.مراقب زیر و بم صدای تان باشید.

6.حواستان به وضع نشستن و ایستادنتان باشد.

7.خودتان را آماده کنید.

8.تمرین کنید.

9.آرام باشید.

10.به خداوند توکل داشته باشید.

11.به امام زمان توسل داشته باشید.

منبع:

1. برگرفته از سایت روش تدریس