logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
روش پرسش و پاسخ

 روش پرسش و پاسخ

قرآن کریم مخاطبان خود را به پرسشگری و سؤال درباره نادانسته ها تشویق کرده و ذهن و اندیشه انسان را با بیان تعابیر مختلف به سوی پرسشگری هدایت کرده است.

روش پرسش و پاسخ : یکی از راه های علاقمند کردن مخاطب و ایجاد انگیزه در یادگیری انسان مخاطب، روش پرسش و پاسخ است؛ زیرا سؤال پرسیدن باعث ایجاد خلاء در ذهن مخاطب می شود .

در این روش، مربی مستقیماً به بیان مطلب نمی پردازد، بلکه با طرح سؤال های منظم، فعالیت ذهنی مخاطبان را در مسیر مطالب و مفاهیم جدید قرار داده، آنها را هدایت می کند، تا متربی خودش به کشف مفاهیم جدید دست یابد.

هدف اساسی از روش تدریس پرسش و پاسخ:

1.تشخیص و تحریک تفکر

2.توانایی

3.علایق

4.تقویت قدرت استدلال

5.سنجش و قضاوت

6.استفاده از تجارب و دانسته های گذشته

7.ایجاد اعتماد به نفس در مخاطب است.

مربی مهدوی می تواند با بهره گیری از تکنیک های دقیق روش پرسشگری، به ابهامات ذهنی مخاطب خود نسبت به موضوع مهدویت، پاسخ مناسب ارائه دهد.

مزیت روش پرسش و پاسخ

ما به عنوان مربیان مهدوی روش پرسش و پاسخ را در کلاس خویش به کار می بندیم زیرا :

1.تفکرمخاطب را پرورش می دهد. 

2.متربی را در مباحث کلاس مشارکت می دهد و به یادگیری او کمک بهتری می کند.

3.میزان یادگیری متربیان را نشان می دهد.

4.روحیه خلاقیت و نوآوری را در مخاطبان افزایش می دهد.

5.نوعی تنوع در کلاس ایجاد می کند.

خوب است بدانیم که ؛ از وظایف مربیان مهدوی این است که فراگیران کلاس خویش را در امر پرسش و پاسخ مشارکت دهند. گاهاً در کلاس ها پیش می آید که فقط تعداد محدودی در پرسش و پاسخ مشارکت داده می شوند و بقیه افراد کلاس هیچ سهمی در آن ندارند در حالی که وظیفه ماست همه مخاطبان را مشارکت دهیم.

اهمیت روش پرسش و پاسخ

در كلاس درس، یكی دیگر از روش هایی كه به كارگیری آن فراگیران را به سمت یادگیری فعال سوق می دهد، روش «پرسش و پاسخ» است. در یك كلاس فعال و خوب هم مخاطبان و هم مربی سؤال كننده و پاسخ دهنده هستند.

اما نكته ی اساسی چگونه پرسیدن و چگونه پاسخ دادن است. پرسش های ما، در واقع بازتاب میل درونی ما نسبت به فهمیدن و دانستن است. اصولا˝ منشأ تولید علم و دانش بشر را می توان همین كنجكاوی و میل درونی دانست.

اهمیت روش پرسش و پاسخ درآموزش به حدی است كه آن را یكی از روش های مهم آموزش می دانند و هدف این روش را تشخيص و تحريک تفکر، توانايى‌ها و علايق، تقويت قدرت استدلال، سنجش و قضاوت، استفاده از تجارب و دانسته‌هاى گذشته و ايجاد اعتماد به‌نفس در فراگیران دانسته اند.

منبع:

1.www.hozeh.net

2.شبکه رشد

3. برگرفته از کتاب فنون تدریس