مرکز مجازی مهدویت http://mahdi313.com مرکز مجازی مهدویت امام، کعبه مردم http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1923 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1923 ]]> Thu, 01 Jan 1970 04:03:39 گفتم شبی به مهدی http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1913 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1913 Thu, 01 Jan 1970 04:03:39 طلا http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1912 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1912 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 زعفران http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1909 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1909 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 در انتظار باران http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1908 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1908 Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 ترازو http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1906 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1906 به وسیله ترازوي طلا فروشان چیزهاي باارزش و سبک مانند انگشتر طلا را می توان سنجید؛ ولی شمش هاي فراوان که سنگین هستند را نمی توان وزن کرد و ارزش آن ها را فهمید.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:17
کتاب http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1905 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1905 همیشه مقدمه کتاب کوتاه تر از متن اصلی است. از آغاز آفرینش تا زمان ظهور مقدمه رسیدن بشر به خیرات وخوبی های عالم است و حکومت امام مهدي مطابق اصل کتاب آفرینش است

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:53:17
انواع غيبت امام زمان(علیه السلام) http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1903 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1903 غیبت صغرا از وفات امام یازدهم (علیه‌السلام) آغاز می‌شود و تا شصت و نه سال، ادامه می‌یابد. در طول این مدّت، افراد مشخصی به عنوان «نایب خاص» با حضرت در تماس بودند و شیعیان می‌توانستند به وسیله آنان مسائل و مشکلات خویش را به عرض امام برسانند و توسط آنان پاسخ دریافت دارند و حتی گاه به دیدار امام نائل شوند.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:39
خورشید http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1901 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1901 ]]> Thu, 01 Jan 1970 03:53:17 آهن http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1899 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1899 آهنی که براي پل هوایی استفاده می شود، با آهنی که در یک ساختمان معمولی به کار می رود، تفاوت دارد بنابراین بارها آن را آزمایش می کنند و یا وقتی می خواهند آن را در هواپیما به کارببرند، باید نقطه ذوب بالایی داشته باشد و به زودي از
بین نرود و مانند فولاد محکم باشد.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:30:00