مرکز مجازی مهدویت

از فرات تا فرات دفتر 2

در اين اثر جمعي از نويسندگان از جمله نويسندگان از جمله آيت الله محيي الدين حايري شيرازي ،سيد مهدي طائب،سيد رضي گيلاني و رحيم كارگر به بحث هايي در رابطه عاشورا و انتظار پرداخته اند.
 اين كتاب در ادامه دفتر نخست به بحث هايي چون«جايگاه آرماني در چشم انداز عاشورا و انتظار»،«اهداف انقلاب حسيني و انقلاب مهدوي»،«انتظار و تربيت نيرو»،«تفسير ارگانيك از عاشورا و غيبت»،«درس هاي عاشورا براي منتظران» و «زن در آينه قيام حسين و قيام مهدوي» پرداخته است.
 اين دفتر همچون دفتر نخست در پايا ن كتاب با ارائه پرسش هايي از مجموع نوشته ها و پاسخ نامه كتاب را براي برگزاري هرچه بهتر مسابقه آماده كرده است،مجموعه دو جلدي از فرات تا فرات مي تواند.
جمعي از محققان
چاپ دوم:1387
تعداد صفحه:208
قطع:رقعي
قيمت:1900 تومان