مرکز مجازی مهدویت

جستارهای در مهدویت

امروزه بحث هايي چون مهدويت و فلسفه تاريخ،جهاني شدن،نزاع حق و باطل و بالاخره انقلاب و انتظار از مباحث مهم در نشست هاي مربوط به مهدويت است.
 پژوهشگر ارجمند رحيم كارگر تلاش كرده موضوعات ياد شده و برخي بحث هاي ديگر را در ضمن
4 فصل سامان دهد كه حاصل آن كتاب حاضر شده است.
 اگرچه كتاب از حجم متوسطي برخوردار است اما مطالب مندرج داراي عمق فراواني است كه بويژه پژوهشگران، طلاب و دانشجويان از آن بخوبي بهره مي برند.
 مؤلف در فصل دوم با عنوان مهدويت و فرجام ستيزش حق و باطل بحث هاي مهمي را ارائه كرده و ديدگاه هاي مطرح در اين زمينه را به بحث و بررسي گذارده است.
 از بحث هاي مهم ديگر كتاب مي توان به فصل سوم و بحث جهاني شدن و حكومت جهاني شدن و حكومت جهاني حضرت مهدي اشاره كرد.

تأليف رحيم كارگر
چاپ دوم:1387
تعداد صفحه:252
قطع:رقعي
قيمت:1500