مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 28 آبان 1397

پله پله مهربانی

از زماني كه فرهنگنامه مهدويت به قلم خدامراد سليميان توسط مركز تخصصي مهدويت چاپ شد نوجواناني اظهار علاقه كردند كه اگر چنانچه اين واژگان متناسب فهمشان در يك مجموعه اي كوچكتر شكل كيرد بسيار متناسب است.
 مجيد ملامحمدي نويسنده آثار براي كودكان و نوجوانان زحمت اين باز نگاري را گشيد و فرهنگنامه مهدويت را مناسب فهم نوجوانان به پله پله مهرباني تبديل كرد.
 در اين كتاب واژه هايي چند براي نوجوانان عزيز شرح و توضيح داده شده است.كتاب پله پله مهرباني مي تواند گام هاي خوبي در فضاي شناخت معارف مهدوي بويژه براي دانش آموزان باشد.
 اين كتاب به گونه اي جذاب و قيمت مناسب در اختيار نوجوان قرار مي گيرد.

تأليف:مجيد ملامحمدي
چاپ چهارم:1387
تعداد صفحه:78
قطع:رقعي
قيمت:1000 تومان