مرکز مجازی مهدویت

نگاه دوباره به انتظار

اگرچه اصول و اساس آموزه هاي ديني همواره ثابت و استوار است اما نگاه هاي متناسب هر دوران مي تواند متفاوت باشد.
انتظار به عنوان آموزه اي بلند و درس آموز در هر دوره نيازمند نگاهي دوباره است.مجيد حيدري نيك اين نگاه دوباره را در اثري ارزشمند و قابل استفاده براي عموم در نگاه علاقه مندان قرار داده است.
 كتاب حاضر اگرچه حجم اندكي دارد اما مجموع نوشته هاي آن كه با بهره گيري از آيات و روايات سامان يافته حكايت از بلندي اين انديشه دارد.
 اين نوشتار پس از سخن آغازين با چيستي انتظار شروع شده است، و در فصل هاي بعدي به ضرورت،ابعاد،مبادي،بايسته ها،ره آورد و سرانجام انتظار پرداخته است.
 اين كتاب براي عموم علاقه مندان بويژه جوانان،انتظار را به گونه اي زيبا تصوير كرده است.

تأليف:مجيد حيدري نيك
چاپ سوم:1387
تعداد صفحه:104
قطع:رقعي
قيمت:650 تومان