مرکز مجازی مهدویت
مدعیان دروغین
در طول تاریخ، به کسانی برخورد می‌کنیم که با جعل و تطبیق نام «‌مهدی موعود‌» بر خود و یا اطلاق این عنوان از سوی دیگران به آنها، داعیه‌های بزرگی دارند.در این بخش از سایت به مدعیان دروغین اشاره می شود....
بازی ها
اين بخش به بررسی و نقد بازی های ساخته شده علیه مهدویت مي پردازد................................................................................................................................................
بردگان ابلیس
بخش بردگان ابليس به جريانهاي نوظهور مانند شیطان پرستی و فعاليتهاي گروه هاي مرتبط با اين جريان مي پردازد............................................................