مرکز مجازی مهدویت
جمعه 3 آذر 1396
نظام مهدوی
از مهمترين اهداف قيام امام زمان برپايي حكومت عدل در جامعه بشري است. حکومتی که تشکیل آن آرزوی همه انبیاء و امامان بوده است. در این قسمت از سایت بر اساس روایات به بحث در مورد مختصات و مشخصات حکومت مهدوی می پردازیم. ...
آینده پژوهی
آينده پژوهي دانشي است که در جهان کنوني رو به گسترش است. به نظر مي‌رسد رويكرد عرفي كنوني نگاه به آينده، نمي‌تواند از آيندة امن و پايدار، رمزگشايي كند. بررسي آموزه‌ها و گزاره‌هاي اسلام، مي‌تواند بخش مهمي از اين چالش را برطرف كند. بررسي آيات قرآن مجيد و روايات اهل
دکترین مهدویت
مستشرقین
مستشرق به دانشمندانی خطاب می شود که محور پژوهشهای ایشان بررسی آداب و رسوم، دین،فرهنگ و...شرقیان است.شناخت شخصیت و تفکر مستشرقین و نقد و بررسی نظریات ایشان در مورد گفتمان تشیع بخصوص در حوزه مباحث مهدویت محتوای این بخش می باشد....
پیشنهاد پژوهش
پژوهش در راستای تعمیق گفتمان مهدویت و شفاف سازی وجوه کم پیدای آن وظیفه هر شیعه منتظر حضرت است.این بخش موضوعاتی را که در حوزه مهدویت قابلیت پژوهش دارند را معرفی می کند. ...
عضویت در خبرنامه