مرکز مجازی مهدویت

کعبه دل

دست افشان بسر كوى نگار آمده ‏ام‏
پاى كوبان ز پى نغمه تار آمده ‏ام‏
حاصل عمر اگر نیم نگاهى باشد
بهر آن نیم نگه با دل زار آمده ‏ام
باده از دست لطیف تو در این فصل بهار
جان فزاید كه در این فصل بهار آمده ‏ام‏
در میخانه گشائید كه از مسلخ عشق‏
به هواى رخ آن لاله عذار آمده‏ ام‏
جامه زهد دریدم رهم از دام بلا
باز رستم، ز پى دیدن یار آمده ‏ام‏
به تماشاى صفاى رخت اى كعبه دل‏
به صفا پشت و سوى شهر نگار آمده ‏ام‏

شاعر: امام خمینی(رحمه الله علیه)