مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 26 تیر 1397

آسیب شناسی طرح مباحث غیر ضروری

پرداختن به مباحثي از قبيل ازدواج حضرت و وجود فرزند براي آن بزرگوار، محل زندگي حضرت و مانند آن از نمونه بحث‌هاي غيرضروري است. مثلاً در رابطه با ازدواج ايشان بسيار ديده شده است که گروهي با بيان مطالبي غير مستند ازدواج حضرت را اثبات کرده و بعضي ديگر آن را رد کرده‌اند، در حالي‌که هيچ دليل قطعي بر اثبات يا رد آن وجود ندارد و مهم‌تر اين‌که توجه به چنين مباحثي فايده‌اي نداشته و ما را از پرداختن به مباحث اصلي و ضروري باز مي‌دارد.
در مورد محل زندگي حضرت نيز که به جزيره‌ي خضرا معروف شده است دو نظر مخالف هم وجود دارد: برخي آن را صحيح و معتبر و قابل استناد دانسته‌اند و بعضي ديگر آن را مجعول و شبيه به افسانه مي‌دانند و مي‌گويند که استناد به آن درست نيست.[1] با اين همه تکليف ما آگاهي از محل زندگي امام نيست و آن‌چه در روايات به آن تأکيد شده است معرفت امام، حرکت در جهت رضايت امام مهدي (عليه السلام) و پيروي از آن حضرت در گفتار و کردار و زمينه‌سازي براي ظهور ايشان است.

__________________________
[1]. حبيب اله طاهری، سيمای آفتاب، صص 356 – 365 .

نظر شما :