مرکز مجازی مهدویت

وضعيت جهان در عصر ظهور موعود یهود

 

مقدمه:

در لابه‌لاي نوشته‌هاي يهود، از روزگاري كه درد و رنج به سر آيد و صلح پايدار فراگير شود، سخن   به ميان آمده است. برخي با استناد به كتاب‌هاي عهد عتيق، آن دوران باشكوه را دوران ماشيح دانسته‌اند. جهان در عصر ظهور ماشیح، به بهترین وجه توصیف شده است. نیروی باروری طبیعت به میزان شگفت انگیز و معجزه آسا فزونی خواهد یافت. اوضاع جهان هنگام ظهور، مانند اوضاع فعلی نخواهد بود. توصيف استادانه و زيبا از تأثيري که دوران ماشيح بر وضع دنياي آينده خواهد گذاشت، در گفتار زير آمده است.

توصیف وضعیت جهان در عصر ظهور ماشیح  

ذات قدوس متبارک، ده چيز را در دوران ماشيح تازه خواهد کرد: و خود جهان را به نور خويش روشن خواهد کرد چنان‌که مکتوب است؛ بار ديگر آفتاب در روز نور تو، نخواهد بود. و ماه با درخشندگي براي تو، نخواهد تابيد. زيرا که يهود نور جاوداني تو و خدايت زيبايي تو، خواهد بود.[1]

خداوند با نور خورشيد چه خواهد کرد؟ او آن را با چهل و نه بخش نور روشن خواهد کرد.[2] چنان‌که آمده است: « روشنايي ماه مثل روشنايي آفتاب و روشنايي آفتاب هفت چندان روشنايي روز (هفته يا هفت روز خلقت) خواهد بود».[3] حتي اگر کسي بيمار باشد، ذات اقدس الهي به خورشيد فرمان خواهد داد تا وي را شفا دهد، چنان‌که گفته شده است:« ولي براي شما که از نام من مي‌ترسيد، آفتاب عدالت خواهد تابيد و در بال‌هاي وي شفا و درمان خواهد بود.»[4]

خداوند از اورشليم آب روان جاري خواهد ساخت و هر کسي را که بيماري داشته باشد، به واسطه آن شفا خواهد داد: « و واقع خواهد شد که هر ذي حيات جنبده اي در هر جايي که آن نهر داخل شود زنده خواهد گشت (شفا خواهديافت).»[5]

درختان را وادار مي کند تا هر ماه ميوه آورند و انسان از آن ميوه‌ها مي خورد و شفا مي يابد و بر لب آن نهر، در اين طرف و آن طرف، هر نوع درخت خوراکي خواهد روييد که برگ آن پژمرده نخواهد شد و ميوه اش تمام نخواهد گشت و هر ماه ميوه تازه خواهد آورد. زيرا که آبش از مقدس جاري مي‌شود و ميوه آن براي خوراک و براي آن به جهت علاج و شفا خواهد بود. [6]

تمام شهرهاي ويران شده را از نو آباد خواهند کرد و در جهان جايي ويرانه يافت نخواهد شد. حتي شهرهاي «سدوم» و «عمورا» نيز در زمان ماشيح، آباد خواهند شد؛ يعني به حالت نخستين خود باز خواهند گشت.[7]

خداوند اورشليم را با سنگ‌هاي ياقوت کبود از نو بنا خواهد کرد. چنان‌که آمده است: « اينک من سنگ‌هاي تو را از سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنياد تو را با سنگ‌هاي ياقوت کبود خواهم نهاد. شيشه‌هاي پنجره‌هايت را از لعل، دروازه هايت را از سنگ‌هاي ياقوت کبود خواهم نهاد. شيشه هاي پنجره هايت را از لعل، دروازهايت را از سنگ‌هاي ياقوت آتشي و تمامي حدودت را از سنگ‌هاي گران‌قيمت خواهم ساخت».[8]

و آن سنگ‌هاي همچون خورشيد نور خواهند داد و بت‌پرستان آمده و عزت و جلال بني‌اسرائيل را خواهند ديد و « ملت‌ها به سوي روشنايي تو خواهند آمد».[9]

صلح جاودان در سراسر طبیعیت حکمفرما خواهد شد:

« گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير و گاو پروار با هم [خواهند زيست] و طفل کوچک آن‌ها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چريد و بچه‌هاي آن‌ها با هم خواهند خوابيد و شير مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شيرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد کرد و کودک از شير بازداشته شده دست خود را بر لانه افعي خواهد گذاشت».[10]

خداوند تمامي حيوانات و خزندگان را فرا خوانده و با آن‌ها و با تمام بني اسرائيل عهد خواهد بست؛ چنان‌که گفته شده است:

« در آن روز به جهت ايشان با حيوانات صحرا و پرندگان آسمان و خزندگان زمين عهد بسته و کمان و شمشير و جنگ را از زمين خواهم شکست و ايشان را به امنيّت خواهم خوابانيد».[11]

گريه و شيون و زاري در جهان نخواهد بود و آواز گريه و فغان، صداي ناله و فرياد ديگر در آن شنيده نخواهد شد.[12]

مرگ ديگر در دنيا وجود نخواهد داشت. چنان‌که گفته شده است:« مرگ را تا به ابد نابود خواهد ساخت و خداوند اشک را از روي هر چهره اي پاک مي کند و عار و ننگ قوم خود را از روي تمامي زمين رفع خواهد کرد زيرا خداوند چنين گفته است.»[13]

ديگر ناله و غم و اندوهي نخواهد بود و همه شادمان و خوشحال خواهند بود:« و فديه‌شدگان خداوند بازگشته و با ترنم به صهيون خواهند آمد و خوشي جاوداني بر سر ايشان خواهد بود. و شادمان و خوشي را خواهند يافت و غم و ناله فرار خواهد کرد»[14]

آنچه آمد بخشي از وضعيت جهان در عصر ظهور ماشيح در نگاه متون يهوديت مي باشد.[15]

نتیجه:

توصیفی که از دوران آخر الزمان در دین یهود ارائه شده تصویری زیبا و شعف انگیز از آن دوران است که در آن درد و رنج، غم و غصه های بشریت به پایان رسیده و آنان زندگی سعادتمندانه ای را در کنار یکدیگر تجربه خواهند کرد. همه موجودات روی زمین در صلح و صفا و امنیت بسر خواهند برد و زمین تمام نعمات خویش را آشکار خواهد نمود. 

پی نوشت ها:

1. اشعياء، باب 60، آيه 19.

2. يعني نور خورشيد را چهل و نه برابر خواهد کرد.

3. اشعياء، باب 30، آيه 26.

4. ملاکي، باب 4 و آيه 2 يا باب 3، آيه 19.

5. حزقيال، باب 47، آيه 9.

6. حزقيال، باب 47، آيه 12.

7. حزقيال، باب 16، آيه 55.

8. اشعياء، باب 54، آيات 11-12.

9. اشعياء، باب 6، آيه 3.

10. اشعياء، باب 11، آيات 6-7-8.

11. هوشع، باب 2، آيه 20.

12. اشعياء، باب 65، آيه 19.

13. اشعياء، باب 25، آيه 8.

14. اشعياء باب 35، آيه 10 و شموت ربا، باب 15 : آيه 21.

15. کهن ابراهام، گنجينه اي از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگاني، ص‌267-269.