مرکز مجازی مهدویت
شنبه 5 اسفند 1396

برکات بحث ديدار امام زمان (عليه السلام)

امّا چنين کار‌هايي نبايد ما را از آثار مثبت اين مسأله غافل نمايد. به نظر مي‌‌رسد راه اعتدال و روش صحيح اين است که ما ضمن آسيب‌ شناسي اين مسأله آثار تربيتي و فوايد مثبت بحث ديدار با حضرت (عليه السلام) را که هم روشن‌گر و هم بسيار سازنده است، مورد توجه قرار دهيم. در اين جا به عنوان نمونه، به چند مورد از آثار مثبت ديدار اشاره مي‌کنيم:

1- دليل قاطع بر اثبات وجود امام زمان (عليه السلام)
اصل مهدويّت و حيات طبيعي حضرت از مسلمات و ضروريات مذهب شيعه مي‌باشد. ولي بايد توجه داشت که در اين برهه‌ي زماني از يک سو بسياري از عموم مردم مخصوصاً جوانان، اطلاعات چنداني نسبت به حضرت ندارند و از سوي ديگر دشمنان هم که به اهميت اين محور تشيع پي برده‌اند، تبليغات پيدا و پنهان، خود را در مسير انکار وجود نازنين حضرت به کار گرفته‌اند. در اين ميان، وجود تشرفات و کرامات و نقل و تبيين آن‌ها دليل قاطعي بر اثبات وجود حضرت و شبه‌زدايي از اين وجود نوراني مي‌باشد.

2- افزايش يقين و ايمان شيعيان
نقل تشريفات و کرامات مايه‌ي قوت قلب شيعيان مي‌گردد. زيرا مشاهده‌ي مواردي از عنايات و کرامات حضرت و شرح حال تشرف يافتگان، اعتقاد و ايمان مردم را نسبت به حضرت ولي عصر (عليه السلام) راسخ‌تر خواهد نمود و پشتوانه‌ي محکمي در فشارها و شدايد جهت توجه مردم به آن منبع فيض الهي مي‌باشد.

3-احساس آرامش و امنيت رواني
وجود ارتباط ميان حضرت و برخي از شيعيان و مشاهده جلوه ‌هايي از كرامات و عنايات حضرت كه به طور مكرر و مستمر در طول دوران غيبت رخ داده است، اين حس را در وجود دوستداران و شيعيان پديد مي‌آورد كه همواره خود را متكي به اين تكيه‌گاه مستحكم بدانند و از نظر روحي و رواني، احساس آرامش داشته باشند.

4- اصلاح و تربيت
يكي از مهم‌ترين آثار و فوايد نقل تشرفات و ديدارها با امام (عليه السلام)، نقش سازنده و آموزنده‌ي آن در تربيت افراد است. مطالعه‌ي داستان‌هاي كساني كه در زمان‌هاي گذشته و حال، توفيق تشرف به محضر مقدس حضرت را داشته‌اند و مورد لطف و عنايت ايشان قرار گرفته‌اند، مي‌تواند همگان، مخصوصاً افراد آلوده و بي‌پروا را منقلب نموده و آن‌ها را به سوي رحمت و عافيت رهنمون گردد.
5- افزايش و تعميق توجه
كاربرد مهم ديگرِ مسأله‌‌ي ديدار، جلب توجه به سوي آن حضرت است. امروزه يكي از وظايف ديني و فرهنگي شيعيان، اين است كه در همه‌ي حالات و در تمام امور، همه‌ي توجهات، متمركز به حضرت بقيه الله (عليه السلام) گردد زيرا فقط ايشان امام عصر هستند و خداوند متعال فرمان تكوين و تشريع را در اختيار ايشان قرار داده و همه‌‌ي فيوضات از طريق ايشان به ديگران عطا مي‌شود.