مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 26 تیر 1397

برکات بحث ديدار امام زمان (عليه السلام)

امّا چنين کار‌هايي نبايد ما را از آثار مثبت اين مسأله غافل نمايد. به نظر مي‌‌رسد راه اعتدال و روش صحيح اين است که ما ضمن آسيب‌ شناسي اين مسأله آثار تربيتي و فوايد مثبت بحث ديدار با حضرت (عليه السلام) را که هم روشن‌گر و هم بسيار سازنده است، مورد توجه قرار دهيم. در اين جا به عنوان نمونه، به چند مورد از آثار مثبت ديدار اشاره مي‌کنيم:

1- دليل قاطع بر اثبات وجود امام زمان (عليه السلام)
اصل مهدويّت و حيات طبيعي حضرت از مسلمات و ضروريات مذهب شيعه مي‌باشد. ولي بايد توجه داشت که در اين برهه‌ي زماني از يک سو بسياري از عموم مردم مخصوصاً جوانان، اطلاعات چنداني نسبت به حضرت ندارند و از سوي ديگر دشمنان هم که به اهميت اين محور تشيع پي برده‌اند، تبليغات پيدا و پنهان، خود را در مسير انکار وجود نازنين حضرت به کار گرفته‌اند. در اين ميان، وجود تشرفات و کرامات و نقل و تبيين آن‌ها دليل قاطعي بر اثبات وجود حضرت و شبه‌زدايي از اين وجود نوراني مي‌باشد.

2- افزايش يقين و ايمان شيعيان
نقل تشريفات و کرامات مايه‌ي قوت قلب شيعيان مي‌گردد. زيرا مشاهده‌ي مواردي از عنايات و کرامات حضرت و شرح حال تشرف يافتگان، اعتقاد و ايمان مردم را نسبت به حضرت ولي عصر (عليه السلام) راسخ‌تر خواهد نمود و پشتوانه‌ي محکمي در فشارها و شدايد جهت توجه مردم به آن منبع فيض الهي مي‌باشد.

3-احساس آرامش و امنيت رواني
وجود ارتباط ميان حضرت و برخي از شيعيان و مشاهده جلوه ‌هايي از كرامات و عنايات حضرت كه به طور مكرر و مستمر در طول دوران غيبت رخ داده است، اين حس را در وجود دوستداران و شيعيان پديد مي‌آورد كه همواره خود را متكي به اين تكيه‌گاه مستحكم بدانند و از نظر روحي و رواني، احساس آرامش داشته باشند.

4- اصلاح و تربيت
يكي از مهم‌ترين آثار و فوايد نقل تشرفات و ديدارها با امام (عليه السلام)، نقش سازنده و آموزنده‌ي آن در تربيت افراد است. مطالعه‌ي داستان‌هاي كساني كه در زمان‌هاي گذشته و حال، توفيق تشرف به محضر مقدس حضرت را داشته‌اند و مورد لطف و عنايت ايشان قرار گرفته‌اند، مي‌تواند همگان، مخصوصاً افراد آلوده و بي‌پروا را منقلب نموده و آن‌ها را به سوي رحمت و عافيت رهنمون گردد.
5- افزايش و تعميق توجه
كاربرد مهم ديگرِ مسأله‌‌ي ديدار، جلب توجه به سوي آن حضرت است. امروزه يكي از وظايف ديني و فرهنگي شيعيان، اين است كه در همه‌ي حالات و در تمام امور، همه‌ي توجهات، متمركز به حضرت بقيه الله (عليه السلام) گردد زيرا فقط ايشان امام عصر هستند و خداوند متعال فرمان تكوين و تشريع را در اختيار ايشان قرار داده و همه‌‌ي فيوضات از طريق ايشان به ديگران عطا مي‌شود.